Život kako ga vidi Chris Poole AKA moot [4Chan]

Najveći interes prvog dana Republike izazvalo je predavanje Chrisa Poolea – moota, osnivača 4chana, koji je govorio o utjecaju društvenih mreža na život i identitet pojedinca. I ovo je predavanje održano na Galebu.

Chris nam je otkrio kako nema mačku, ali ima offline život te kako ne misli da ćemo u budućnosti na kavama razgovarati putem nekog online komunikacijskog kanala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s