“More clay less plastic”

Projekt “More clay less plastic” koji je pokrenula keramičarka Lauren Moreira / Italija, provodi se kroz putujuću izložbu, prezentaciju projekta, edukaciju djece, radionice i na taj način pridonosi svjesnosti o tome kako smanjiti upotrebu plastike. Putujućoj izložbi keramičara iz cijelog svijeta ovom se prilikom u galeriji Modulor Cekate-a pridružuje čitav niz keramičara iz Zagreba i Hrvatske, a kao podrška projektu.

Otvorenje je 03.05., u 19h, u galeriji Modulor. Lauren Moreira održati će kratko predavanje, prezentaciju projekta te otvoriti izložbu. 04.05., u 17h u prostorima CEKATE-a održati će se besplatna radionica za mlade i djecu.

Sudionici iz Hrvatske su:

Lidia Boševski, Nada Benc Štuka, Martina Franić, Vicki Chaffin Vrkljan, Ljubica Lovrenčić, Narcisa Glažar, Renata Trifunović, Gordana Horvat, Danijela Pičuljan, Snježana Pokos Vujec, Marica Gašpar, Ena Čuček, Marina Mijatović, Karla Rakuljić, Biljana Svorcan, Ljiljana Petriška, Marita Burić Teskera, Sandra Vitez, Jadranka Vilus, Igna Bošnjak, Sanja Matovina – Lulić, Ines Dabić, Sanja Lovrenčić, Katia Buneta, Slavenka Baković, Karmen Šarman, Štefanija Baranašić, Laura Rainbow, Vlatka Vidović, Martina Muraro, Consuelo Palma, Danijela Pešut, Branko Šupica.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s