Zrcala intime Valentine Supanz (INTERVIEW)

Valentina Supanz je mlada i talentirana slikarica čiji se radovi trenutno mogu pogledati na skupnoj izložbi “Figuracija kao zrcalo intime”, u Radničkoj galeriji koja je otvorena do 26. siječnja 2014.. U slikarstvu odabire figuraciju, a prikazi na slikama odraz su određenih intimnih procesa. Njezin rad zapaženiji je još od prve samostalne izložbe “Autoportreti”, a stilski ga karakterizira ekspresivni realizam, koji ponekad naginje nadrealizmu i pop artu. O Valentininom radu, ciklusima slika i razmišljanjima o svojem pozivu saznajemo u intervjuu u kojem na iskren način progovara o navedenim temama.