Device_art 5.016 putuje u Kanadu; KONTEJNER postao dio Future DiverCities

Device_art 5.016 predstavit će pregled device art tendencija karakterističnih za ovaj KONTEJNER-ov projekt u sklopu kojega će se uz hrvatske umjetnike Vitra Drinkovića, Margaretu Lekić, Martinu Mezak, Davora Sanvincentija i Lightune.G predstaviti i slovenski i japanski umjetnici. Osim toga, KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse jedna je od devet organizacija iz različitih europskih država koja je postala dijelom Future Divercities – projekta koji kroz naredne četiri godine kao dio programa Kreativna Europa za cilj ima promicanje kulturne raznovrsnosti i to kroz nove modele umjetničkog stvaralaštva i distribucije.