Papercut by Tena Letica (INTERVIEW)

Papercut je tradicionalna tehnika izrezivanja papira koja fascinira ljepotom i vizualnim efektom. Riječ je o tehnici koja zahtjeva spretnost i dobre živce za ovakvu vrstu rada, te dosta slobodnog vremena. O papercutu smo razgovarali sa zagrebačkom dizajnericom Tenom Leticom Tkalčević, koja ima iskustvo bavljenja papercutom te je u ovoj tehnici izradila neke vrlo lijepe i simpatične radove koji su koliko jednostavni toliko i komplicirani, te vrlo privlačni oku promatrača.