Poljubi me, sranjoličan sam – Dropkick Murphys u Domu Sportova [REVIEW]

Onaj koji je pogledao, u tim je trenucima sinergije svjetla, zvuka, prizora, fizičkoga osjeta navijačkoga pjevanja i, prije svega, energije koju samo stotine mladih duša koje rade zajedno mogu proizvesti, mogao vidjeti kako se zrak u dvorani pretvara u auroru borealis koja klizi i izmiče se eterom, preskakuje i titra, nastalom od silne količine životne energije oslobođene u isti mah.