Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja – ideja o boljem danas pokopana na pozornici Kerempuha, hoćemo li ga potražiti u sutra?

Sam se autor (Ivo Brešan) s razlogom zato pita što može „Predstava Hamleta…“ reći današnjem gledatelju. Skromno, on shvaća da ona ne može proizvesti isti učinak kao nekada i polaže nadu u prepoznavanje živih obrazaca što ostaju dijelom mentalnog sklopa sredine.