Izložba: Hrvatski dizajneri u akciji

Plakati dizajnirani u svrhu podrške stručnom timu za Cjelovitu kurikularnu reformu i inicijativi Hrvatska može bolje jasno poručuju da je reforma obrazovanja od ključnog značaja za razvoj Hrvatske i tiče se svakog njenog građanina, neovisno o političkoj i vjerskoj pripadnosti, svjetonazoru ili uvjerenjima. Plakati jasno poručuju da struka treba biti ispred politike, te da politika treba služiti za dobrobit građana.