Design District Zagreb osvojio je Grand Prix u sklopu bijenalne Izložbe hrvatskog dizajna 1516

Osim što predstavlja najveću, najznačajniju i najudugovječniju smotru dizajnerske produkcije u Hrvatskoj, bijenalna Izložba hrvatskog dizajna 1516 nagrađuje najbolje projekte ostvarene u protekle dvije godine na području domaćeg dizajna, među kojima je Velika nagrada odlukom stručnog međunarodnog ocjenjivačkog suda pripala projektu Design District Zagreb dok je Lana Cavar dobitnica dvije najveće nagrade HDD-a za grafički dizajn.

Izložba: Hrvatski dizajneri u akciji

Plakati dizajnirani u svrhu podrške stručnom timu za Cjelovitu kurikularnu reformu i inicijativi Hrvatska može bolje jasno poručuju da je reforma obrazovanja od ključnog značaja za razvoj Hrvatske i tiče se svakog njenog građanina, neovisno o političkoj i vjerskoj pripadnosti, svjetonazoru ili uvjerenjima. Plakati jasno poručuju da struka treba biti ispred politike, te da politika treba služiti za dobrobit građana.

Dan D 2013. ‘Dizajn i grad’ @ TŽV Gredelj, Zagreb

Za razliku od prošle godine, kada je destinacija bila stara Klaonica, ove godine se Dan D preselio u Strojarsku u ‘Gredelj’. Prostor savršeno uklopljen u temu ‘Dizajn i grad’ i uspješno provedena ideja o integraciji dizajna u jezgru grada pokazala je kako kreativna industrija može promijeniti napušteni kompleks.